Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

1.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

+ 24hmuasam.com.vn thu thập thông tin cá nhân của khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

-  Thực hiện và quản lý việc đặt hàng và xuất hàng cho khách.

-  Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

-  Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại liên quan đến

sản phẩm và dịch vụ.

-  Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của hội viên mua hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.

-  Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

-  Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

+ Thông tin mà 24hmuasam.com.vn thu thập bao gồm: 

-  Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, CMND (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch,

-  Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email…

-  Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;

-  Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu

cầu.

2.  Thời gian lưu trữ thông tin thu thập 

24hmuasam.com.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc

cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

24hmuasam.com.vn

4.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

24hmuasam.com.vn thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng qua website thông qua dịch vụ đặt hàng trực tuyến và các chương trình dành khách hàng

thường xuyên.

5.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

* Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách: 

+ Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

+ Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

* 24hmuasam.com.vn cam kết không để xảy ra tình trạng nhân viên nội bộ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3 nào khác.

Cụ thể: 

- Chỉ những nhân viên được giao trách nhiệm quản trị website mới có tên truy cập (user name) và mật khẩu (password) hợp lệ để truy nhập vào tài khoản

người dùng (account) trên hệ thống máy chủ. 

- Chỉ các bộ phận có liên quan mới được tiếp cận những thông tin mà 24hmuasam.com.vn nhận được hoặc thu thập được qua website và cũng chỉ được tiếp

cận phần thông tin trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Mọi hành vi vi phạm về bảo mật thông tin khách hàng của nhân viên 24hmuasam.com.vn sẽ bị kỷ luật và

xử phạt theo quy định của công ty.

- Mọi phiên truy nhập vào account trên máy chủ và cơ sở dữ liệu trên website đều được thực hiện từ những máy tính đặt tại trụ sở của 24hmuasam.com.vn,

những máy tính này chỉ do các quản trị viên quản lý, sử dụng, người không có trách nhiệm không được sử dụng những máy tính này.

- Máy tính dùng để truy nhập vào account được cài đặt chương trình bảo vệ khỏi sự xâm nhập, phá hoại của các loại virus, đồng thời được quét virus theo định

kỳ.

- Thông tin lưu trữ được lưu thành từng loại cơ sở dữ liệu có mật khẩu truy nhập riêng, được lưu trữ theo, một cách thức đặc biệt (backup), định kỳ; Mật khẩu

được thay đổi định kỳ hoặc ngẫu nhiên để đảm bảo sự an toàn, bí mật.

- 24hmuasam.com.vn cam kết không bán, không chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại hoặc vi phạm những

cam kết đã được đặt ra trong chính sách bảo mật.

- Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do khách hàng quản lý. Do đó, khách hàng phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình

thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. 

- Mọi vấn đề liên quan tới bảo mật xin liên hệ Điện thoại: 0909 658 581Mail: muasamvn@gmail.com để được hỗ trợ. 

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi

phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

* Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các

cơ quan pháp luật.

* Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang website này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

 

Đối Tác
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/23/144639143491.gif
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/26/144639157157.png
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/28/144639168362.jpg
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/29/144639176075.jpg
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/34/144639209961.png
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/36/144639219629.png
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/37/144639227838.jpg
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/44/144639268045.jpg
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/45/144639275761.jpg
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/46/14463928049.png
 • upload/web/51/512542/slide/2015/11/01/10/47/144639285188.png